mn

Үндэсний Хувьчлалын Сан

Монголын анхны хамтын хөрөнгө оруулалтын санд нэгдэнэ үү.

Цааш нь   

Үндэсний Хувьчлалын Сан

Монголын анхны хамтын хөрөнгө оруулалтын санд нэгдэнэ үү.

Цааш нь   

Үндэсний Хувьчлалын Сан

Монголын анхны хамтын хөрөнгө оруулалтын санд нэгдэнэ үү.

Цааш нь   
МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

23.10.2020

ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧДЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ДАНСАНД 2020 ОНЫ 10 САРЫН 23-НЫ ӨДӨР БАТАЛГААЖИН ОРНО.

2020 оны 10 сарын 19-ны өдөр Монголын Хөрөнгийн Биржээс Үндэсний Хувьчлалын Сан хамтын хөрөнгө оруулалтын сан /цаашид ХОС гэх/-ийн нийт 47,500,000 ширхэг нэгж эрхийг 2,245 хөрөнгө оруулагчид хуваарилсан билээ. Энэхүү хуваарилалтыг Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос хянаж, 2020 оны 10 сарын 23-ны өдрөөс нэгж эрхийн хоёрдогч зах зээлийн арилжааг эхлүүлэх зөвшөөрөл олгосон бөгөөд үүнтэй холбоотойгоор доорх мэдэгдлийг […]

Цааш нь   

21.10.2020

ХОС-ийн хоёрдогч зах зээлийн арилжааг эхлүүлэх хүсэлтийг СЗХ-нд хүргүүллээ

Үндэсний Хувьчлалын Сан хамтын ХОС /цаашид “ХОС” гэх/ нь 4,750,000,000 төгрөгийн нэгж эрхийг олон нийтэд санал болгосон бөгөөд 2020 оны 10 сарын 5-ны өдрөөс 2020 оны 10 сарын 16-ны өдрийн хооронд нэгж эрх худалдан авах захиалгыг хөрөнгө оруулагчдаас авсан билээ. Тус хугацаанд нийт 5,537,428,600 төгрөгийн нэгж эрх худалдан авах 2,250 захиалга Монголын Хөрөнгийн Биржийн арилжааны […]

Цааш нь   

20.10.2020

МЭДЭГДЭЛ

Үндэсний Хувьчлалын Сан, Монголын Анхны Хамтын Хөрөнгө Оруулалтын Сан амжилттай хөрөнгө оруулалт татан төвлөрүүллээ. Нэгж эрхийн захиалгад оролцсон нийт хөрөнгө оруулагчдадаа баярлалаа.  

Цааш нь   
Бидний тухай
БИДНИЙ ДАВУУ ТАЛ

ТУРШЛАГАТАЙ ХАМТ ОЛОН

2011 оноос хойш 23 компанид 75 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө босгосон.

ХҮЧТЭЙ УДИРДЛАГА

Ард Санхүүгийн Нэгдэлийн нэг бүрэлдэхүүн компани юм.

ИРЭЭДҮЙТЭЙ ЗАХ ЗЭЭЛ

Сүүлийн 10 жилд Монголын Хөрөнгийн биржийн Топ 20 индекс жилд 23 хувиар өссөн.

ТАНИЛЦУУЛГА ТАТАХ

Цааш нь