mn

Бидний тухай

Төлөөлөн удирдах зөвлөл

Ард Менежмент ҮЦК ХХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөл нь улиралд нэгээс доошгүй удаа хуралддаг, үйл ажиллагаагаа зохицуулсан журамтай, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын чөлөөт цагт компанийн эрх барих дээд байгууллага юм. ТУЗ нь 5 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй бөгөөд санхүүгийн зах зээлд 4-өөс доошгүй жил ажилласан туршлагатай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД
Ч.Ганхуяг

ТУЗ-ийн дарга

Г.Цогбадрах

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

Б.Золбоо

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

Б.ЗОЛБОО

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн