mn

Бидний тухай

Үйлчилгээ

Бид үйлчлүүлэгчдийнхээ хүсэл зорилгод нийцсэн үйлчилгээг үзүүлж, санхүүгийн баталгаат найдвартай байдлыг хангаж ажиллана.

Хөрөнгийн удирдлага

  • Хөрөнгө оруулалтын сан үүсгэн байгуулах
  • Хамтын эсвэл хувийн хөрөнгө оруулалтын сангийн менежмент
  • Хувь хүний эсвэл институцийн хөрөнгийн удирдлага

Зөвлөх үйлчилгээ

  • Хөрөнгө оруулалтын зах зээлтэй холбоотой судалгаа
  • Хөрөнгө оруулалттай холбоотой хууль, эрх зүйн судалгаа

Судалгаа шинжилгээ

  • Хөрөнгө оруулалтын судалгаа
  • Зах зээлийн судалгаа
  • Салбарын судалгаа