mn

Булган Ундрага ХК

Монголын анхны хамтын хөрөнгө оруулалтын санд нэгдэнэ үү.
мэдээлэл

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Огноо: 2021.05.31
Тикер
BUN
Хаалтын ханш:
75900
Ханшийн өөрчлөлт:
14.99%
Арилжааны үнийн дүн:
30,024,320.00
Зах зээлийн үнэлгээ:
9,881,143,360
52 долоо хоног:
500-75900

САНГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Огноо: 2021.05.31
Үйл ажиллагаа эхэлсэн огноо:
30.10.2020
Төрөл:
Хамтын хаалттай ХОС
Өнөөгийн үнэ цэнэ (NAV):
161.4
Өнөөгийн үнэ цэнийн өөрчлөлт:
-0.76%
52 долоо хоногийн өөрчлөлт:
100 - 179.3
Нээгдсэнээс хойшхи өөрчлөлт:
+61.4%
КОМПАНИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

ТАНИЛЦУУЛГА

Булган Ундрага ХК нь 1998 онд үүсгэн байгуулагдсан Монголын Хөрөнгийн Биржид бүртгэлтэй компани юм. Компани нь гадаад худалдаа, крипто валют судалгаа, бизнесийн зѳвлѳгѳѳ, технологи ба хѳрѳнгѳ оруулалтын зѳвлѳгѳѳ болон хуулиар хориглоогүй бусад үйл ажиллагаа явуулдаг.

Цааш нь

УДИРДЛАГА

Нэгж эрх эзэмшигчдийн хурал, Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Гүйцэтгэх удирдлага

Цааш нь

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БОДЛОГО

Үндэсний Хувьчлалын сан нь бонд, хувьцаа зэрэг нээлттэй арилжаалагддаг үнэт цаасуудад хөрөнг оруулна.

Цааш нь

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

Сангийн хөрөнгийн өсөлт бууралт, нэгж эрхийн ханшийн үзүүлэлтийг эндээс харна уу.

Цааш нь

ТАЙЛАН

Сан нь хагас жил болон жилийн эцсийн тайлан гаргаж, хөрөнгө оруулагчидаа тогтмол мэдээллээр хангаж байна.

Цааш нь

СУДАЛГАА

Монголын анхны хамтын хөрөнгө оруулалтын санд хөрөнгө оруулцгаая!

Цааш нь