mn

Булган Ундрага ХК

Удирдлага
Ч. Ганхуяг

ТУЗ-ийн дарга

Б. Золбоо

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

Ч. Хандаа

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

Г. Мягмаржав

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

Ч. Ганзориг

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

Б. Гантиг

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

Э. Хасар

ТУЗ-ийн хараат бус

Ц. Энх-Амгалан

ТУЗ-ийн хараат бус

А. Тулга

ТУЗ-ийн хараат бус

Ч. Ганхуяг

ТУЗ-ийн дарга

Б. Золбоо

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

Ч. Хандаа

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

Г. Мягмаржав

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

Ч. Ганзориг

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

Б. Гантиг

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

Э. Хасар

ТУЗ-ийн хараат бус

Ц. Энх-Амгалан

ТУЗ-ийн хараат бус

А. Тулга

ТУЗ-ийн хараат бус

Б.Гантиг

Гүйцэтгэх удирдлага