mn
Е-Моние ХК-ийн хувьцаа худалдан авах тендер санал зарлах тухай

2021.05.21 

 

2021 оны 2-р сарын 9-ны өдөр “Е-Моние” ХК-ийн гаргасан нийт хувьцааны 90.4 хувь (52,925 ширхэг) буюу хяналтын багц эзэмшигч болсонтой холбоотойгоор Үнэт цаасны тухай хуулийн 22 дугаар зүйл, Компанийн тухай хуулийн 57 дугаар зүйлийн 57.1, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 3-р сарын 20-ны 38 дугаар тогтоолоор баталгаажсан “Хувьцаат компанийн хувьцааг худалдан авах санал гаргах, хувьцааг худалдан авах ажиллагааны журам”-ын 3 дугаар зүйлийн 3.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн бусад хувьцаа эзэмшигчийн эзэмшиж байгаа хувьцааг худалдан авах саналыг гаргасан болно.

 

1 Худалдан авах санал гаргаж буй хуулийн этгээдийн мэдээлэл Нэр: Ард Менежмент ҮЦК ХХК
Хаяг:Улаанбаатар хот,Сүхбаатар дүүрэг, Ерөнхий сайд Амарын гудамж 2, Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийн байр 2-р давхар
РД:5510759

Бүртгэлийн дугаар: 9011306066

Утас: 77078080
Цахим хаяг: info@ardmanagement.mn
2 Ард Менежмент ҮЦК ХХК-ийн эзэмшиж буй хувьцааны тоо, ширхэг 52,925
3 Худалдан авахаар зарласан нийт хувьцааны тоо ширхэг 5,618
4 Хувьцаа худалдан авахаар санал болгох үнэ 1,954 төгрөг
5 Худалдан авах саналын эхлэх он, сар, өдөр 2021.05.06
6 Худалдан авах саналын дуусах он, сар, өдөр 2021.06.07
7 Худалдах саналыг хүлээн авах эцсийн өдөр 2021.06.07
8 Хувьцааг худалдан авах төлбөрийг гүйцэтгэх өдөр 2021.06.09
9 Худалдан авах санал гаргагчийн худалдах саналыг хүлээн авах шуудангийн хаяг Улаанбаатар хот,Сүхбаатар дүүрэг, Ерөнхий сайд Амарын гудамж 2, Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийн байр 2-р давхар
хуваалцах:бусад мэдээ

2021.06.15

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 6-р сарын 15-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 232.00 төгрөгт хүрч оны эхнээс 114%-иар өссөн бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 160.1 төгрөгт хүрч оны эхнээс 53%-иар өссөн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

Цааш нь   

2021.06.14

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 6-р сарын 14-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 235.41 төгрөгт хүрч оны эхнээс 117%-иар өссөн бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 160.49 төгрөгт хүрч оны эхнээс 53%-иар өссөн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

Цааш нь   

2021.06.11

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 6-р сарын 11-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 239.96 төгрөгт хүрч оны эхнээс 121%-иар өссөн бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 161.72 төгрөгт хүрч оны эхнээс 54%-иар өссөн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

Цааш нь