mn

Tэнгэрлиг Медиа Групп ХК

Танилцуулга

Тэнгэрлиг Медиа Групп ХК нь 1967 онд үүсгэн байгуулагдсан, Монголын Хѳрѳнгийн Биржид бүртгэлттэй Е-Моние ХК-ийн суурин дээр үүсгэн байгуулагдсан компани юм. Тэнгэрлиг Медиа Групп нь эерэг мэдээг бий болгох, нийгмийг зѳв хандлагатай эерэг тал руу залах, сайн сайхан зүйлсийг мэдээлэх, дэвшилтэт технологи арга хэрэгслүүдийг ашиглан салбарын одоогийн нѳхцѳл байдлыг ахиулах, сайжруулах, хоорондын уялдаа холбоог нэмэгдүүлэх үндсэн зорилготой. Энэхүү компани нь цаашид нийгэмд гэрэл гэгээг, түгээж, эерэг итгэл үнэмшлийг тѳрүүлэх их үйлсэд хувь нэмэр оруулахаар тѳлѳвлѳж байна.

Хувьцаат компанийн нэр
Тэнгэрлиг Медиа Групп ХК
Бизнесийн чиглэл
Медиа энтертеймент
Үүсгэн байгуулагдсан он
1967-10-05
Менежментийн компани
Ард Менежмент ҮЦК ХХК
Менежментийн хѳлс
2.5%