mn
Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газарт бүртгүүллээ

11.11.2020Үндэсний Хувьчлалын Сан хамтын ХОС нь 2020 оны 10 сарын 30-ны өдөр Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос тусгай зөвшөөрөл авсан бөгөөд 2020 оны 11 сарын 10-ны өдөр Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газарт бүртгүүлсэн болно. Ингэснээр Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн  14.10 дахь заалтын дагуу Сан нь албан ёсоор үүсгэн байгуулагдсан болохыг мэдэгдэхэд таатай байна.

хуваалцах:бусад мэдээ

21.01.2021

Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл

Үндэсний Хувьчлалын Сан нь 2021 оны 01 сарын 21-ний өдрийн байдлаар нийт 1.84 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж, 371.6 сая төгрөгийн дэлгэрэнгүй орлоготой ажилласан ба тухайн өдрийн сангийн цэвэр хөрөнгө 5.44 тэрбум төгрөг, нэгж эрхийн үнэлгээ 108.7 төгрөг байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

Цааш нь   

21.01.2021

Нэгж эрхийн арилжааны мэдээ

Үндэсний Хувьчлалын Сангийн нэгж эрхийн хоёрдогч зах зээлийн арилжаа 2020 оны 10 сарын 26-ны өдөр эхэлсэн бөгөөд арилжаа эхлэхэд нэгж эрхийн үнэ 115 төгрөгт хүрч анх санал болгосон 100 төгрөгөөс даруй 15%-иар өссөн. Энэхүү өсөлтөд нэгж эрхийг худалдаж авах сонирхолтой хөрөнгө оруулагчдын эрэлт өндөр байсан нь голлон нөлөөлсөн ба 2020 оны 10 сарын 26-ны өдрөөс […]

Цааш нь   

21.01.2021

2020 ОНЫ ЖИЛИЙН УРЬДЧИЛСАН ТАЙЛАН

Үндэсний Хувьчлалын Сан хамтын ХОС нь 2020 оны жилийн урьдчилсан тайлангаа 1 сарын 22-ны 17:40 цагаас фэйсбүүк лайваар хийхээр боллоо. Нэгж эрх эзэмшигч та идэвхтэй оролцоорой. Дараах холбоосоор орж лайвын арга хэмжээнд нэгдээрэй: https://fb.me/e/18CyuGkgC

Цааш нь