mn
Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл

2021.02.28Үндэсний Хувьчлалын Сан нь 2021 оны 02 сарын 28-ний өдрийн байдлаар нийт 1.9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж тухайн өдрийн сангийн цэвэр хөрөнгө 7.71 тэрбум төгрөг, нэгж эрхийн үнэлгээ 154.28 төгрөг байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

хуваалцах:бусад мэдээ

2021.04.22

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 4-р сарын 22-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 568.6 төгрөгт хүрч оны эхнээс 423%-иар өссөн бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 179.11 төгрөгт хүрч оны эхнээс 71%-иар өссөн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

Цааш нь   

2021.04.21

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 4-р сарын 21-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 429.95 төгрөгт хүрч оны эхнээс 355%-иар өссөн бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 176.67 төгрөгт хүрч оны эхнээс 69%-иар өссөн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

Цааш нь   

2021.04.20

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 4-р сарын 20-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 429.95 төгрөгт хүрч оны эхнээс 296%-иар өссөн бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 176.24 төгрөгт хүрч оны эхнээс 68%-иар өссөн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

Цааш нь