mn
Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл

2021.03.02Үндэсний Хувьчлалын Сан нь 2021 оны 03 сарын 02-ний өдрийн байдлаар нийт 2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж тухайн өдрийн сангийн цэвэр хөрөнгө 7.42 тэрбум төгрөг, нэгж эрхийн үнэлгээ 148.34 төгрөг байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

хуваалцах:бусад мэдээ

2021.04.22

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 4-р сарын 22-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 568.6 төгрөгт хүрч оны эхнээс 423%-иар өссөн бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 179.11 төгрөгт хүрч оны эхнээс 71%-иар өссөн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

Цааш нь   

2021.04.21

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 4-р сарын 21-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 429.95 төгрөгт хүрч оны эхнээс 355%-иар өссөн бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 176.67 төгрөгт хүрч оны эхнээс 69%-иар өссөн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

Цааш нь   

2021.04.20

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 4-р сарын 20-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 429.95 төгрөгт хүрч оны эхнээс 296%-иар өссөн бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 176.24 төгрөгт хүрч оны эхнээс 68%-иар өссөн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

Цааш нь