mn

Үндэсний Хувьчлалын Сан

Монголын анхны хамтын хөрөнгө оруулалтын санд нэгдэнэ үү.
Сангийн давуу тал

Бид анхдагч

Анхны хөрөнгө оруулалтаар дагнасан хамтын хөрөнгө оруулалтын сан

Хамтын хөрөнгө оруулалтын сан

Шинэ боломж

Дотоод болон гадаадад хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой дэд бүтэц

Хөрөнгө оруулалтын багц

Цоо шинэ бүтээгдэхүүн

- Нэгээр олныг
- Бирж дээр арилжаалагдана
- Мэргэжлийн баг удирдана

Нэгж эрх

Хөрөнгө оруулья!

Та үнэт цаасны компаниараа дамжуулан захиалгаа өгөөрэй.

Хэрхэн захиалга өгөх вэ?
мэдээлэл

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Огноо: 29.07.2021
Тикер
ХОС
Хаалтын ханш:
222.56
Ханшийн өөрчлөлт:
-9.36%
Арилжааны үнийн дүн:
9,801,594.61
Зах зээлийн үнэлгээ:
11,128,000,000.00
52 долоо хоног:
103.36 - 653.89

ЦЭВЭР ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Огноо: 29.07.2021
Үйл ажиллагаа эхэлсэн огноо:
30.10.2020
Төрөл:
Хамтын хаалттай ХОС
Өнөөгийн үнэ цэнэ (NAV):
146.91
Өнөөгийн үнэ цэнийн өөрчлөлт:
+0.62%
52 долоо хоногийн өөрчлөлт:
100 - 179.3
Нээгдсэнээс хойшхи өөрчлөлт:
+46.91%

Сүүлийн үеийн мэдээлэл

28.07.2021

Үндэсний Хувьчлалын Сан ХОС-н хагас жилийн тайлан

Та бүхэн Үндэсний Хувьчлалын Сан ХОС-ийн хагас жилийн тайлантай танилцаарай. Үндэсний_Хувьчлалын_Сан_20210630

20.07.2021

Үндэснийн Хувьчлалын Сан ХОС хагас жилийн тайлан

Үндэсний хувьчлалын сангийн хувьд 2021 оны 6-р сарын 30-ний өдрийн байдлаар цэвэр хөрөнгийн хэмжээ 7.76 тэрбум төгрөгт хүрч оны эхнээс 47.8%-иар өссөн буюу жилчилж тооцвол 95.6%-ийн өгөөжтэй ажиллажээ. Хамтын хаалттай сангийн хувьд нэгж эрхийн арилжааг Монголын Хөрөнгийн Биржээр (МХБ) арилжаалдаг тул сангийн нэгж эрхийн зах зээлийн үнэ нь цэвэр хөрөнгийн үнэлгээнээс зөрүүтэй тогтох нь элбэг […]

25.06.2021

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 6-р сарын 25-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 273.54 төгрөгт хүрч оны эхнээс 152%-иар өссөн бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 156.59 төгрөгт хүрч оны эхнээс 49%-иар өссөн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

САНГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА