mn
Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2022.01.122021 оны 01-р сарын 12-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 190.01 төгрөгт хүрч оны эхнээс 75%-иар өссөн бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 186.84 төгрөгт хүрч оны эхнээс 78%-иар өссөн байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

хуваалцах:бусад мэдээ

2022.01.19

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 01-р сарын 19-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 181.06 төгрөгт хүрч оны эхнээс 9%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 183.72 төгрөгт хүрч оны эхнээс 5%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

Цааш нь   

2022.01.18

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 01-р сарын 18-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 181.27 төгрөгт хүрч оны эхнээс 9%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 185.53 төгрөгт хүрч оны эхнээс 4%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

Цааш нь   

2022.01.17

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 01-р сарын 17-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 182.79 төгрөгт хүрч оны эхнээс 8%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 183.08 төгрөгт хүрч оны эхнээс 5%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

Цааш нь