mn
Үндэсний Хувьчлалын Сан ХОС 2020 онд

2021.02.02Монголын анхны хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн салхийг хагалж, нэгж эрх эзэмшигч болсон та бүхэндээ 2020 оны ажлын үр дүнгээ хуваалцаж байгаадаа баяртай байна.

Өнгөрсөн жил Дэлхий нийтээрээ эрүүл мэнд болон эдийн засгийн томоохон сорилттой тулгарсан жил байлаа. Манай хамт олон энэхүү сорилтыг их боломж болгон ашиглахын төлөө хичээнгүйлэн  ажилласны үр дүнд урьдчилсан байдлаар Үндэсний Хувьчлалын Сан маань жилийн 29.4%-ийн (2020.12.31) өгөөжтэй ажилласан байна. Ингэснээр Үндэсний Хувьчлалын Санд хөрөнгө оруулалт хийсэн хөрөнгө оруулагчид маань жилийн 29.4%-ийн өгөөжтэй хөрөнгө оруулалтын багцыг эзэмшиж байгааг дуулгахад таатай байна.

Та бүхэн ХОС-ийн урьдчилсан тайлантай энэ холбоосоор орж танилцаарай.

хуваалцах:бусад мэдээ

2021.06.16

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 6-р сарын 16-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 226.38 төгрөгт хүрч оны эхнээс 108%-иар өссөн бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 158.72 төгрөгт хүрч оны эхнээс 52%-иар өссөн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

Цааш нь   

2021.06.15

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 6-р сарын 15-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 232.00 төгрөгт хүрч оны эхнээс 114%-иар өссөн бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 160.1 төгрөгт хүрч оны эхнээс 53%-иар өссөн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

Цааш нь   

2021.06.14

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 6-р сарын 14-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 235.41 төгрөгт хүрч оны эхнээс 117%-иар өссөн бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 160.49 төгрөгт хүрч оны эхнээс 53%-иар өссөн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

Цааш нь