mn
Үндэсний Хувьчлалын Сан ХОС 2020 онд

02.02.2021Монголын анхны хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн салхийг хагалж, нэгж эрх эзэмшигч болсон та бүхэндээ 2020 оны ажлын үр дүнгээ хуваалцаж байгаадаа баяртай байна.

Өнгөрсөн жил Дэлхий нийтээрээ эрүүл мэнд болон эдийн засгийн томоохон сорилттой тулгарсан жил байлаа. Манай хамт олон энэхүү сорилтыг их боломж болгон ашиглахын төлөө хичээнгүйлэн  ажилласны үр дүнд урьдчилсан байдлаар Үндэсний Хувьчлалын Сан маань жилийн 29.4%-ийн (2020.12.31) өгөөжтэй ажилласан байна. Ингэснээр Үндэсний Хувьчлалын Санд хөрөнгө оруулалт хийсэн хөрөнгө оруулагчид маань жилийн 29.4%-ийн өгөөжтэй хөрөнгө оруулалтын багцыг эзэмшиж байгааг дуулгахад таатай байна.

Та бүхэн ХОС-ийн урьдчилсан тайлантай энэ холбоосоор орж танилцаарай.

хуваалцах:бусад мэдээ

02.03.2021

Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл

Үндэсний Хувьчлалын Сан нь 2021 оны 03 сарын 02-ний өдрийн байдлаар нийт 2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж тухайн өдрийн сангийн цэвэр хөрөнгө 7.42 тэрбум төгрөг, нэгж эрхийн үнэлгээ 148.34 төгрөг байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

Цааш нь   

02.03.2021

Нэгж эрхийн арилжааны мэдээ

Үндэсний Хувьчлалын Сангийн нэгж эрхийн хоёрдогч зах зээлийн арилжаа 2020 оны 10 сарын 26-ны өдөр эхэлсэн бөгөөд арилжаа эхлэхэд нэгж эрхийн үнэ 115 төгрөгт хүрч анх санал болгосон 100 төгрөгөөс даруй 15%-иар өссөн. Энэхүү өсөлтөд нэгж эрхийг худалдаж авах сонирхолтой хөрөнгө оруулагчдын эрэлт өндөр байсан нь голлон нөлөөлсөн ба 2020 оны 10 сарын 26-ны өдрөөс […]

Цааш нь   

01.03.2021

Нэгж эрхийн арилжааны мэдээ

Үндэсний Хувьчлалын Сангийн нэгж эрхийн хоёрдогч зах зээлийн арилжаа 2020 оны 10 сарын 26-ны өдөр эхэлсэн бөгөөд арилжаа эхлэхэд нэгж эрхийн үнэ 115 төгрөгт хүрч анх санал болгосон 100 төгрөгөөс даруй 15%-иар өссөн. Энэхүү өсөлтөд нэгж эрхийг худалдаж авах сонирхолтой хөрөнгө оруулагчдын эрэлт өндөр байсан нь голлон нөлөөлсөн ба 2020 оны 10 сарын 26-ны өдрөөс […]

Цааш нь