mn
Анхны хөрөнгө оруулалтаар дагнасан хамтын хөрөнгө оруулалтын сан

2020.09.28Үндэсний Хувьчлалын Сан нь 2019 онд үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд 2020 онд Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос нэгж эрхээ олон нийтэд санал болгох зөвшөөрөл авсан билээ. Ингэснээр бид дэлхийд үүсч хөгжөөд 250 жилийн нүүр үзэж буй хөрөнгө оруулалтын сангийн зах зээлд хөл тавьж, Монголын ард иргэд хөрөнгө оруулалтын санд хөрөнгө оруулалт хийх боломж бодит биеллээ оллоо.

хуваалцах:бусад мэдээ

2021.12.07

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 12-р сарын 07-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 200.00 төгрөгт хүрч оны эхнээс 84%-иар өссөн бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 179.40 төгрөгт хүрч оны эхнээс 71%-иар өссөн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

Цааш нь   

2021.12.06

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 12-р сарын 06-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 199.95 төгрөгт хүрч оны эхнээс 84%-иар өссөн бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 182.38 төгрөгт хүрч оны эхнээс 74%-иар өссөн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

Цааш нь   

2021.12.03

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 12-р сарын 03-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 202.55 төгрөгт хүрч оны эхнээс 86%-иар өссөн бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 183.08 төгрөгт хүрч оны эхнээс 75%-иар өссөн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

Цааш нь