mn
ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН хамтын ХОС ногдол ашиг тараахгүй

22.02.2021Үндэсний Хувьчлалын Сан хамтын Хөрөнгө Оруулалтын Сан (ХОС)-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл (ТУЗ) нь 2021 оны 2 дугаар сарын 19-ны өдөр эчнээ санал хураалт явуулж, 2020 оны ашгаас ногдол ашиг тараахгүй байх шийдвэр гаргалаа. ТУЗ нь ХОС-ийн нэгж эрхийн танилцуулга болон ногдол ашгийн бодлогын дагуу ногдол ашиг тараахгүй гэж шийдсэн.

ХОС нь цар тахлаас улбаалсан их хямралын үеэр үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд дөрвөн сарын нүүрийг үзээд байна. Иймд цаашид төлөвлөсөн хөрөнгө оруулалтуудаа хийж, үйл ажиллагааны тайлагналаа жигдрүүлэх, амжилттай хөрөнгө оруулалтын багцаа удирдаж ажиллахад төвлөрөх болно.

хуваалцах:бусад мэдээ

02.03.2021

Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл

Үндэсний Хувьчлалын Сан нь 2021 оны 03 сарын 02-ний өдрийн байдлаар нийт 2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж тухайн өдрийн сангийн цэвэр хөрөнгө 7.42 тэрбум төгрөг, нэгж эрхийн үнэлгээ 148.34 төгрөг байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

Цааш нь   

02.03.2021

Нэгж эрхийн арилжааны мэдээ

Үндэсний Хувьчлалын Сангийн нэгж эрхийн хоёрдогч зах зээлийн арилжаа 2020 оны 10 сарын 26-ны өдөр эхэлсэн бөгөөд арилжаа эхлэхэд нэгж эрхийн үнэ 115 төгрөгт хүрч анх санал болгосон 100 төгрөгөөс даруй 15%-иар өссөн. Энэхүү өсөлтөд нэгж эрхийг худалдаж авах сонирхолтой хөрөнгө оруулагчдын эрэлт өндөр байсан нь голлон нөлөөлсөн ба 2020 оны 10 сарын 26-ны өдрөөс […]

Цааш нь   

01.03.2021

Нэгж эрхийн арилжааны мэдээ

Үндэсний Хувьчлалын Сангийн нэгж эрхийн хоёрдогч зах зээлийн арилжаа 2020 оны 10 сарын 26-ны өдөр эхэлсэн бөгөөд арилжаа эхлэхэд нэгж эрхийн үнэ 115 төгрөгт хүрч анх санал болгосон 100 төгрөгөөс даруй 15%-иар өссөн. Энэхүү өсөлтөд нэгж эрхийг худалдаж авах сонирхолтой хөрөнгө оруулагчдын эрэлт өндөр байсан нь голлон нөлөөлсөн ба 2020 оны 10 сарын 26-ны өдрөөс […]

Цааш нь