mn
ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН хамтын ХОС ногдол ашиг тараахгүй

2021.02.22Үндэсний Хувьчлалын Сан хамтын Хөрөнгө Оруулалтын Сан (ХОС)-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл (ТУЗ) нь 2021 оны 2 дугаар сарын 19-ны өдөр эчнээ санал хураалт явуулж, 2020 оны ашгаас ногдол ашиг тараахгүй байх шийдвэр гаргалаа. ТУЗ нь ХОС-ийн нэгж эрхийн танилцуулга болон ногдол ашгийн бодлогын дагуу ногдол ашиг тараахгүй гэж шийдсэн.

ХОС нь цар тахлаас улбаалсан их хямралын үеэр үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд дөрвөн сарын нүүрийг үзээд байна. Иймд цаашид төлөвлөсөн хөрөнгө оруулалтуудаа хийж, үйл ажиллагааны тайлагналаа жигдрүүлэх, амжилттай хөрөнгө оруулалтын багцаа удирдаж ажиллахад төвлөрөх болно.

хуваалцах:бусад мэдээ

2021.06.15

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 6-р сарын 15-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 232.00 төгрөгт хүрч оны эхнээс 114%-иар өссөн бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 160.1 төгрөгт хүрч оны эхнээс 53%-иар өссөн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

Цааш нь   

2021.06.14

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 6-р сарын 14-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 235.41 төгрөгт хүрч оны эхнээс 117%-иар өссөн бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 160.49 төгрөгт хүрч оны эхнээс 53%-иар өссөн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

Цааш нь   

2021.06.11

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 6-р сарын 11-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 239.96 төгрөгт хүрч оны эхнээс 121%-иар өссөн бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 161.72 төгрөгт хүрч оны эхнээс 54%-иар өссөн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

Цааш нь