mn

Зах зээлийн тойм

Өдөр тутмын мэдээ

5 сарын 16, 2022

АНХНЫ ХАМТЫН НЭЭЛТТЭЙ САН ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГДАЖ, НЭГЖ ЭРХЭЭ ОЛОН НИЙТЭД САНАЛ БОЛГОХ ГЭЖ БАЙНА

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ ҮНДЭСТЭН – АНХНЫ ХАМТЫН НЭЭЛТТЭЙ САН ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГДАЖ, НЭГЖ ЭРХЭЭ ОЛОН НИЙТЭД САНАЛ БОЛГОХ ГЭЖ БАЙНА Монголын анхны хамтын нээлттэй хөрөнгө оруулалтын сан болох Хөрөнгө Оруулагч Үндэстэн /Сан гэх/ нь 2022 оны 4 сарын 6-ны өдөр Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос үүсгэн байгуулагдах зөвшөөрлөө авлаа. Уг Сан нь Ард Менежмент ҮЦК ХХК (Ард Менежмент)-ийн үүсгэн […]

5 сарын 13, 2022

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 05-р сарын 13-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 124.6 төгрөгт хүрч оны эхнээс 37.39%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 133.59 төгрөгт хүрч оны эхнээс 30.01%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

5 сарын 12, 2022

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 05-р сарын 12-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 119.25 төгрөгт хүрч оны эхнээс 40.08%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 134.77 төгрөгт хүрч оны эхнээс 29.40%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

5 сарын 11, 2022

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 05-р сарын 11-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 124.36 төгрөгт хүрч оны эхнээс 37.51%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 134.09 төгрөгт хүрч оны эхнээс 29.75%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

5 сарын 10, 2022

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 05-р сарын 10-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 131.12 төгрөгт хүрч оны эхнээс 34.11%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 134.51 төгрөгт хүрч оны эхнээс 29.53%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

5 сарын 9, 2022

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 05-р сарын 09-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 139.71 төгрөгт хүрч оны эхнээс 29.79%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 138.18 төгрөгт хүрч оны эхнээс 27.61%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

5 сарын 6, 2022

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 05-р сарын 06-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 142.67 төгрөгт хүрч оны эхнээс 28.31%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 140.16 төгрөгт хүрч оны эхнээс 26.57%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

5 сарын 5, 2022

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 05-р сарын 05-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 144.4 төгрөгт хүрч оны эхнээс 27.44%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 140.16 төгрөгт хүрч оны эхнээс 26.57%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

5 сарын 4, 2022

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 05-р сарын 04-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 146.45 төгрөгт хүрч оны эхнээс 26.41%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 140.16 төгрөгт хүрч оны эхнээс 26.57%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

5 сарын 3, 2022

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 05-р сарын 03-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 142.65 төгрөгт хүрч оны эхнээс 28.32%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 142.89 төгрөгт хүрч оны эхнээс 25.14%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.