mn

Зах зээлийн тойм

Өдөр тутмын мэдээ

7 сарын 27, 2022

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 07-р сарын 27-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 114 төгрөгт хүрч оны эхнээс 42.71%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 125.95 төгрөгт хүрч оны эхнээс 34.02%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

7 сарын 26, 2022

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 07-р сарын 26-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 113.04 төгрөгт хүрч оны эхнээс 43.20%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 125.41 төгрөгт хүрч оны эхнээс 34.30%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

7 сарын 25, 2022

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 07-р сарын 25-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 112.78 төгрөгт хүрч оны эхнээс 43.33%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 126.08 төгрөгт хүрч оны эхнээс 33.95%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

7 сарын 22, 2022

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 07-р сарын 22-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 114 төгрөгт хүрч оны эхнээс 42.71%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 126.01 төгрөгт хүрч оны эхнээс 33.98%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

7 сарын 21, 2022

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 07-р сарын 21-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 114 төгрөгт хүрч оны эхнээс 42.71%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 123.4 төгрөгт хүрч оны эхнээс 35.35%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

7 сарын 21, 2022

2022 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан

Эрхэм нэгж эрх эзэмшигч болон хѳрѳнгѳ оруулагч нартаа Үндэсний Хувьчлалын Сан ХОС-ийн 2022 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланг хүргэж байна. Доорх линк дээр дарж үзнэ үү. Үндэсний Хувьчлалын Сан 2022 оны хагас жилийн тайлан  

7 сарын 20, 2022

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 07-р сарын 20-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 114 төгрөгт хүрч оны эхнээс 42.71%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 123.47 төгрөгт хүрч оны эхнээс 35.32%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

7 сарын 19, 2022

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 07-р сарын 19-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 114.47 төгрөгт хүрч оны эхнээс 42.48%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 122.39 төгрөгт хүрч оны эхнээс 35.88%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

7 сарын 18, 2022

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 07-р сарын 18-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 115.1 төгрөгт хүрч оны эхнээс 42.16%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 121 төгрөгт хүрч оны эхнээс 36.61%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

7 сарын 8, 2022

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 07-р сарын 08-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 117.1 төгрөгт хүрч оны эхнээс 41.16%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 121.33 төгрөгт хүрч оны эхнээс 36.44%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.