mn

Хувьцаат компани

Өдөр тутмын мэдээ

5 сарын 16, 2022

АНХНЫ ХАМТЫН НЭЭЛТТЭЙ САН ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГДАЖ, НЭГЖ ЭРХЭЭ ОЛОН НИЙТЭД САНАЛ БОЛГОХ ГЭЖ БАЙНА

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ ҮНДЭСТЭН – АНХНЫ ХАМТЫН НЭЭЛТТЭЙ САН ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГДАЖ, НЭГЖ ЭРХЭЭ ОЛОН НИЙТЭД САНАЛ БОЛГОХ ГЭЖ БАЙНА Монголын анхны хамтын нээлттэй хөрөнгө оруулалтын сан болох Хөрөнгө Оруулагч Үндэстэн /Сан гэх/ нь 2022 оны 4 сарын 6-ны өдөр Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос үүсгэн байгуулагдах зөвшөөрлөө авлаа. Уг Сан нь Ард Менежмент ҮЦК ХХК (Ард Менежмент)-ийн үүсгэн […]

5 сарын 13, 2022

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 05-р сарын 13-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 124.6 төгрөгт хүрч оны эхнээс 37.39%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 133.59 төгрөгт хүрч оны эхнээс 30.01%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

5 сарын 12, 2022

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 05-р сарын 12-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 119.25 төгрөгт хүрч оны эхнээс 40.08%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 134.77 төгрөгт хүрч оны эхнээс 29.40%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

5 сарын 11, 2022

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 05-р сарын 11-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 124.36 төгрөгт хүрч оны эхнээс 37.51%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 134.09 төгрөгт хүрч оны эхнээс 29.75%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

5 сарын 10, 2022

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 05-р сарын 10-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 131.12 төгрөгт хүрч оны эхнээс 34.11%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 134.51 төгрөгт хүрч оны эхнээс 29.53%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

5 сарын 9, 2022

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 05-р сарын 09-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 139.71 төгрөгт хүрч оны эхнээс 29.79%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 138.18 төгрөгт хүрч оны эхнээс 27.61%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

5 сарын 6, 2022

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 05-р сарын 06-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 142.67 төгрөгт хүрч оны эхнээс 28.31%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 140.16 төгрөгт хүрч оны эхнээс 26.57%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

5 сарын 5, 2022

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 05-р сарын 05-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 144.4 төгрөгт хүрч оны эхнээс 27.44%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 140.16 төгрөгт хүрч оны эхнээс 26.57%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

5 сарын 4, 2022

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 05-р сарын 04-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 146.45 төгрөгт хүрч оны эхнээс 26.41%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 140.16 төгрөгт хүрч оны эхнээс 26.57%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

5 сарын 3, 2022

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 05-р сарын 03-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 142.65 төгрөгт хүрч оны эхнээс 28.32%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 142.89 төгрөгт хүрч оны эхнээс 25.14%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

Сүүлд нэмэгдсэн

9 сарын 30, 2021

Tэнгэрлиг Медиа Групп ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг түр зогсоолоо

8 сарын 25, 2021

Тэнгэрлиг Медиа Групп ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын материал

Та бүхэн Тэнгэрлиг Медиа Групп ХК-ийн 2021 оны 9 дүгээр сарын 16-ны ѳдѳр болох Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын материалтай танилцана уу. Тэнгэрлиг ХЭХ-ын материал (2021.9.16)

8 сарын 11, 2021

Тэнгэрлиг Медиа Групп ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн анхааралд

8 сарын 11, 2021

Тэнгэрлиг Медиа Групп ХК-ийн ээлжит бус хурлын зар

7 сарын 25, 2021

Булган Ундрага ХК-ийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит бус Хурлын материал

Та бүхэн Булган Ундрага ХК-ийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын материалтай танилцаарай. Булган Ундрага ХЭХ 2021.8.2

7 сарын 7, 2021

Е-Моние ХК-ийн оноосон нэрийг Тэнгэрлиг Медиа Групп ХК болгон ѳѳрчлѳлѳѳ

“Монголын хѳрѳнгийн бирж” тѳрийн ѳмчит хувьцаат компанийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.10.11 дүгээр заалт, “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-ын 18 дугаар зүйлийн 3 дугаар заалт, Е-Моние ХК-ийн 2021 оны 4 дүгээр сарын 30-ны ѳдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын 21/4 тоот тогтоол болон 2021 оны 5 дугаар сарын 28-ны ѳдрийн 21/39 тоот албан хүсэлтийг тус тус үндэслэн […]

7 сарын 2, 2021

Анхны нээлттэй медиа групп байгуулагдлаа

Юу? Монголын медиа салбарын анхны олон нийтийн буюу хувьцаат компани болох зорилготой ТэнГэрЛиг Медиа Групп (ТМГ) байгуулагдаж байгааг тус компанийн удирдлага зарлалаа. Тус Групп нь “Монгол ТВ” телевиз, “Промедиа Нетвөрк” буюу VTV телевиз, “Unread Media” гэсэн гурван компанийн нэгдлийн үр дүнд байгуулагдаж байна. Яаж?  ТМГ нь Монголын Хөрөнгийн Бирж дээр үйл ажиллагаа явуулдаг “Е-Моние” ХК-тай […]

7 сарын 1, 2021

Булган Ундарга ХК-ийн 2021 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан

Та бүхэн Булган Ундарга ХК-ийн 2021 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлантай танилцаарай. BUN 202102 Санхүүгийн тайлан

6 сарын 25, 2021

Булган Ундрага ХК-ийн ээлжит бус хурлын зар

ХУРЛЫН ЗАР “Булган Ундрага” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2021 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн тогтоолын дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг зарлаж байна. ХУРАЛ ХУРАЛДУУЛАХ ГАЗАР: live.ard.mn-ээр дамжуулан цахим хэлбэрээр хуралдана. ХУГАЦАА: 2021 оны 8 дугаар сарын 2-ны өдрийн 11:00 цаг ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ОНООСОН НЭР: “БУЛГАН УНДРАГА” ХК ХУРЛЫН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ: 1. Компанийн оноосон […]

5 сарын 28, 2021

Тэнгэрлиг Медиа Групп ХК-ийн тѳлѳѳлѳн удирдах зѳвлѳлийн хурлын материал

Та бүхэн Тэнгэрлиг Медиа Групп ХК-ийн Тѳлѳѳлѳн Удирдах Зѳвлѳлийн хурлын материалтай танилцаарай. Тэнгэрлиг_ТУЗ_ийн_хурал_2021_7_1