mn

Хөрөнгө оруулалтын сан

Өдөр тутмын мэдээ

7 сарын 27, 2022

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 07-р сарын 27-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 114 төгрөгт хүрч оны эхнээс 42.71%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 125.95 төгрөгт хүрч оны эхнээс 34.02%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

7 сарын 26, 2022

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 07-р сарын 26-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 113.04 төгрөгт хүрч оны эхнээс 43.20%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 125.41 төгрөгт хүрч оны эхнээс 34.30%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

7 сарын 25, 2022

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 07-р сарын 25-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 112.78 төгрөгт хүрч оны эхнээс 43.33%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 126.08 төгрөгт хүрч оны эхнээс 33.95%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

7 сарын 22, 2022

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 07-р сарын 22-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 114 төгрөгт хүрч оны эхнээс 42.71%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 126.01 төгрөгт хүрч оны эхнээс 33.98%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

7 сарын 21, 2022

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 07-р сарын 21-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 114 төгрөгт хүрч оны эхнээс 42.71%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 123.4 төгрөгт хүрч оны эхнээс 35.35%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

7 сарын 21, 2022

2022 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан

Эрхэм нэгж эрх эзэмшигч болон хѳрѳнгѳ оруулагч нартаа Үндэсний Хувьчлалын Сан ХОС-ийн 2022 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланг хүргэж байна. Доорх линк дээр дарж үзнэ үү. Үндэсний Хувьчлалын Сан 2022 оны хагас жилийн тайлан  

7 сарын 20, 2022

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 07-р сарын 20-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 114 төгрөгт хүрч оны эхнээс 42.71%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 123.47 төгрөгт хүрч оны эхнээс 35.32%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

7 сарын 19, 2022

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 07-р сарын 19-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 114.47 төгрөгт хүрч оны эхнээс 42.48%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 122.39 төгрөгт хүрч оны эхнээс 35.88%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

7 сарын 18, 2022

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 07-р сарын 18-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 115.1 төгрөгт хүрч оны эхнээс 42.16%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 121 төгрөгт хүрч оны эхнээс 36.61%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

7 сарын 8, 2022

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 07-р сарын 08-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 117.1 төгрөгт хүрч оны эхнээс 41.16%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 121.33 төгрөгт хүрч оны эхнээс 36.44%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

Сүүлд нэмэгдсэн

7 сарын 21, 2022

2022 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан

Эрхэм нэгж эрх эзэмшигч болон хѳрѳнгѳ оруулагч нартаа Үндэсний Хувьчлалын Сан ХОС-ийн 2022 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланг хүргэж байна. Доорх линк дээр дарж үзнэ үү. Үндэсний Хувьчлалын Сан 2022 оны хагас жилийн тайлан  

5 сарын 16, 2022

АНХНЫ ХАМТЫН НЭЭЛТТЭЙ САН ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГДАЖ, НЭГЖ ЭРХЭЭ ОЛОН НИЙТЭД САНАЛ БОЛГОХ ГЭЖ БАЙНА

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ ҮНДЭСТЭН – АНХНЫ ХАМТЫН НЭЭЛТТЭЙ САН ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГДАЖ, НЭГЖ ЭРХЭЭ ОЛОН НИЙТЭД САНАЛ БОЛГОХ ГЭЖ БАЙНА Монголын анхны хамтын нээлттэй хөрөнгө оруулалтын сан болох Хөрөнгө Оруулагч Үндэстэн /Сан гэх/ нь 2022 оны 4 сарын 6-ны өдөр Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос үүсгэн байгуулагдах зөвшөөрлөө авлаа. Уг Сан нь Ард Менежмент ҮЦК ХХК (Ард Менежмент)-ийн үүсгэн […]

4 сарын 22, 2022

Үндэсний Хувьчлалын Сан ХОС-ийн Нэгж эрх эзэмшигчдийн хурал

Үндэсний Хувьчлалын Сан ХОС-ийн Нэгж эрх эзэмшигчдийн анхааралд

4 сарын 1, 2022

Үндэсний Хувьчлалын Сан ХОС-ийн 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан

Эрхэм нэгж эрх эзэмшигч болон хѳрѳнгѳ оруулагч нартаа Үндэсний Хувьчлалын Сан ХОС-ийн 2021 оны үйл ажиллагааны тайланг хүргэж байна. Доорх линк дээр дарж үзнэ үү. annual_report_2021_XOC

3 сарын 25, 2022

Үндэсний Хувьчлалын Сан ХОС-ийн Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлын материал

Үндэсний Хувьчлалын Сан ХОС (цаашид ХОС гэх)-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл 2022 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдөр Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2022 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр хуралдуулах тухай шийдвэрлэсэн. Иймд та бүхэнд ХОС-ийн Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлын материалыг танилцуулж байна. Үндэсний_Хувьчлалын_Сан_ХОС_НЭЭХ_ын_материал_2022_03_25

3 сарын 23, 2022

Үндэсний Хувьчлалын Сан ХОС-ийн нэгж эрх эзэмшигчдийн анхааралд

ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН ХОС-ИЙН НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД “Үндэсний Хувьчлалын Сан” ХОС-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2022 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдрийн тогтоолоор Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлаж байна. ХУРАЛ ХУРАЛДУУЛАХ ГАЗАР: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Махатма Ганди гудамж-39, Корпорэйт зочид буудал, Конвеншн Центр ХУГАЦАА:  2022 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн […]

1 сарын 25, 2022

Хөрөнгийн Захын Тойм (2022/01)

Та бүхэн манай компанийн бэлтгэсэн 2022 оны 1 сард болж өнгөрсөн Хѳрѳнгийн Захын Тойм мэдээг хүлээн авна уу. Энэхүү тоймд дотоодын болон олон улсын зах зээл дээрх хувьцааны ханш, хүү, валютын ханш, түүхий эдийн үнэ хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа болон цаашдын хандлагын талаар тусгалаа. Monthly Report Jan2022

12 сарын 22, 2021

Хөрөнгийн Захын Тойм (2021/12)

Та бүхэн манай компанийн бэлтгэсэн 2021 оны 12 сарын Хѳрѳнгийн Захын Тойм мэдээг хүлээн авна уу. Monthly Report Dec2021

11 сарын 10, 2021

Хѳрѳнгийн Захын Тойм (2021/10)

Та бүхэн манай компанийн бэлтгэсэн 2021 оны 10 сарын Хѳрѳнгийн Захын Тойм мэдээг хүлээн авна уу. Monthly Report Oct2021

10 сарын 11, 2021

Хѳрѳнгийн Захын Тойм (2021/9)

Та бүхэн манай компанийн бэлтгэсэн 2021 оны 9 сарын Хѳрѳнгийн Захын Тойм мэдээг хүлээн авна уу. Хѳрѳнгийн Захын Тойм 2021.9