mn

Хөрөнгө оруулалтын сан

Өдөр тутмын мэдээ

1 сарын 17, 2023

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2023 оны 01-р сарын 17-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 109.04 төгрөгт хүрч оны эхнээс 6.09%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 132.87 төгрөгт хүрч оны эхнээс 1.3%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

1 сарын 16, 2023

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2023 оны 01-р сарын 16-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 113.85 төгрөгт хүрч оны эхнээс 1.95%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 134.13 төгрөгт хүрч оны эхнээс 0.36%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

1 сарын 13, 2023

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2023 оны 01-р сарын 13-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 110.74 төгрөгт хүрч оны эхнээс 4.63%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 132.78 төгрөгт хүрч оны эхнээс 1.36%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

1 сарын 12, 2023

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2023 оны 01-р сарын 12-ний өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 114.5 төгрөгт хүрч оны эхнээс 1.39%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 131.23 төгрөгт хүрч оны эхнээс 2.51%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

1 сарын 11, 2023

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2023 оны 01-р сарын 11-ний өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 112 төгрөгт хүрч оны эхнээс 3.54%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 131.25 төгрөгт хүрч оны эхнээс 2.5%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

1 сарын 10, 2023

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2023 оны 01-р сарын 10-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 112.5 төгрөгт хүрч оны эхнээс 3.11%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 130.55 төгрөгт хүрч оны эхнээс 3.02%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

1 сарын 9, 2023

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2023 оны 01-р сарын 09-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 113.34 төгрөгт хүрч оны эхнээс 2.39%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 132.74 төгрөгт хүрч оны эхнээс 1.39%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

1 сарын 6, 2023

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2023 оны 01-р сарын 06-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 113.08 төгрөгт хүрч оны эхнээс 2.61%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 135.68 төгрөгт хүрч оны эхнээс 0.79%-иар өссөн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

1 сарын 5, 2023

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2023 оны 01-р сарын 05-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 114.26 төгрөгт хүрч оны эхнээс 1.6%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 132.33 төгрөгт хүрч оны эхнээс 1.7%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

1 сарын 4, 2023

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2023 оны 01-р сарын 04-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 114 төгрөгт хүрч оны эхнээс 1.82%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 134.37 төгрөгт хүрч оны эхнээс 1.83%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

Сүүлд нэмэгдсэн

4 сарын 30, 2021

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 4-р сарын 30-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 290.15 төгрөгт хүрч оны эхнээс 167%-иар өссөн бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 168.23 төгрөгт хүрч оны эхнээс 61%-иар өссөн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

4 сарын 30, 2021

Үндэсний Хувьчлалын Сангийн нэгж эрх эзэмшигчид анх удаа хуралдлаа

Дэлхий нийтийг хамарсан цар тахал бүхий л улс орныг зайнаас ажил үйлчилгээгээ явуулах системд жигдрүүлж байна. Монгол Улсын хувьд ч цахим шилжилтэд хөл тавьж, төрийн байгууллагаас эхлээд хувийн хэвшлүүд манлайлал үзүүлэн зайнаас цахим орчинд ажилласаар байна. Санхүүгийн зах зээл, тэр дундаа хөрөнгийн зах зээл дээр өнгөрсөн жилийн турш хувьцаа нь хамгийн өндөр эрэлттэй байсан Ард […]

4 сарын 29, 2021

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 4-р сарын 29-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 341.35 төгрөгт хүрч оны эхнээс 214%-иар өссөн бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 169.83 төгрөгт хүрч оны эхнээс 62%-иар өссөн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

4 сарын 28, 2021

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 4-р сарын 28-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 401.58 төгрөгт хүрч оны эхнээс 270%-иар өссөн бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 168.59 төгрөгт хүрч оны эхнээс 61%-иар өссөн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

4 сарын 27, 2021

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 4-р сарын 27-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 472.44 төгрөгт хүрч оны эхнээс 335%-иар өссөн бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 165.89 төгрөгт хүрч оны эхнээс 58%-иар өссөн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

4 сарын 26, 2021

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 4-р сарын 26-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 555.81 төгрөгт хүрч оны эхнээс 412%-иар өссөн бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 169.56 төгрөгт хүрч оны эхнээс 62%-иар өссөн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

4 сарын 23, 2021

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 4-р сарын 23-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 653.89 төгрөгт хүрч оны эхнээс 502%-иар өссөн бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 179.3 төгрөгт хүрч оны эхнээс 71%-иар өссөн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

4 сарын 22, 2021

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 4-р сарын 22-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 568.6 төгрөгт хүрч оны эхнээс 423%-иар өссөн бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 179.11 төгрөгт хүрч оны эхнээс 71%-иар өссөн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

4 сарын 21, 2021

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 4-р сарын 21-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 429.95 төгрөгт хүрч оны эхнээс 355%-иар өссөн бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 176.67 төгрөгт хүрч оны эхнээс 69%-иар өссөн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

4 сарын 20, 2021

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 4-р сарын 20-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 429.95 төгрөгт хүрч оны эхнээс 296%-иар өссөн бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 176.24 төгрөгт хүрч оны эхнээс 68%-иар өссөн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.