mn

Хөрөнгө оруулалтын сан

Өдөр тутмын мэдээ

1 сарын 17, 2023

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2023 оны 01-р сарын 17-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 109.04 төгрөгт хүрч оны эхнээс 6.09%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 132.87 төгрөгт хүрч оны эхнээс 1.3%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

1 сарын 16, 2023

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2023 оны 01-р сарын 16-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 113.85 төгрөгт хүрч оны эхнээс 1.95%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 134.13 төгрөгт хүрч оны эхнээс 0.36%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

1 сарын 13, 2023

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2023 оны 01-р сарын 13-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 110.74 төгрөгт хүрч оны эхнээс 4.63%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 132.78 төгрөгт хүрч оны эхнээс 1.36%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

1 сарын 12, 2023

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2023 оны 01-р сарын 12-ний өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 114.5 төгрөгт хүрч оны эхнээс 1.39%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 131.23 төгрөгт хүрч оны эхнээс 2.51%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

1 сарын 11, 2023

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2023 оны 01-р сарын 11-ний өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 112 төгрөгт хүрч оны эхнээс 3.54%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 131.25 төгрөгт хүрч оны эхнээс 2.5%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

1 сарын 10, 2023

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2023 оны 01-р сарын 10-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 112.5 төгрөгт хүрч оны эхнээс 3.11%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 130.55 төгрөгт хүрч оны эхнээс 3.02%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

1 сарын 9, 2023

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2023 оны 01-р сарын 09-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 113.34 төгрөгт хүрч оны эхнээс 2.39%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 132.74 төгрөгт хүрч оны эхнээс 1.39%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

1 сарын 6, 2023

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2023 оны 01-р сарын 06-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 113.08 төгрөгт хүрч оны эхнээс 2.61%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 135.68 төгрөгт хүрч оны эхнээс 0.79%-иар өссөн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

1 сарын 5, 2023

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2023 оны 01-р сарын 05-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 114.26 төгрөгт хүрч оны эхнээс 1.6%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 132.33 төгрөгт хүрч оны эхнээс 1.7%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

1 сарын 4, 2023

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2023 оны 01-р сарын 04-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 114 төгрөгт хүрч оны эхнээс 1.82%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 134.37 төгрөгт хүрч оны эхнээс 1.83%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

Сүүлд нэмэгдсэн

4 сарын 19, 2021

Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл

Үндэсний Хувьчлалын Сан нь 2021 оны 04 сарын 19-ний өдрийн байдлаар сангийн цэвэр хөрөнгө 8.6 тэрбум төгрөг, нэгж эрхийн үнэлгээ 172.76 төгрөг байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

4 сарын 16, 2021

Нэгж эрхийн арилжааны мэдээ

Үндэсний Хувьчлалын Сангийн нэгж эрхийн хоёрдогч зах зээлийн арилжаа 2020 оны 10 сарын 26-ны өдөр эхэлсэн бөгөөд тухайн өдрөөс хойш нийт 2.0 тэрбум төгрөгийн 8.3 сая ширхэг нэгж эрхийн арилжаа явагдсан нь Монголын Хөрөнгийн Биржээр арилжаалагдаж буй идэвхитэй үнэт цааснуудын нэг байв. 2021 оны 04 сарын 16-ний өдрийн байдлаар Сангийн нэгж эрхийн үнэ 296.0 – […]

4 сарын 16, 2021

Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл

Үндэсний Хувьчлалын Сан нь 2021 оны 04 сарын 16-ний өдрийн байдлаар сангийн цэвэр хөрөнгө 8.2 тэрбум төгрөг, нэгж эрхийн үнэлгээ 163.32 төгрөг байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

4 сарын 16, 2021

Үндэсний Хувьчлалын Сан 2021 оны I улирлын тайлангаа танилцуулж байна

Хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх эзэмшигчид, түнш байгууллагууд болон хамтран ажиллагсад та бүхэндээ Үндэсний Хувьчлалын Сангийн 2021 оны I улирлын ололт амжилт, ажлын үр дүнг тайлагнаж байгаадаа баяртай байна. 2021 оны I улирал Үндэсний Хувьчлалын Сан (цаашид Сан гэх)-гийн хувьд өндөр амжилттай улирал байж, хөрөнгө оруулагчдадаа улирлын 54 хувийн өгөөжтэй ажиллалаа. Тайлант хугацаанд Сан нь […]

4 сарын 15, 2021

ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН ХОС-ИЙН НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

“Үндэсний Хувьчлалын Сан” ХОС-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2021 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдрийн тогтоолын дагуу нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлаж байна. Хурал хуралдуулах газар:  Цахим хэлбэрээр, live.ard.mn ашиглан зохион байгуулна. Хугацаа:  2021 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 14:00 цагт цахимаар хуралдана. Хамтын сангийн оноосон нэр: “Үндэсний Хувьчлалын Сан” ХОС Хурлын хэлэлцэх асуудал: […]

4 сарын 15, 2021

Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл

Үндэсний Хувьчлалын Сан нь 2021 оны 04 сарын 15-ний өдрийн байдлаар сангийн цэвэр хөрөнгө 8.0 тэрбум төгрөг, нэгж эрхийн үнэлгээ 160.99 төгрөг байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

4 сарын 15, 2021

Нэгж эрхийн арилжааны мэдээ

Үндэсний Хувьчлалын Сангийн нэгж эрхийн хоёрдогч зах зээлийн арилжаа 2020 оны 10 сарын 26-ны өдөр эхэлсэн бөгөөд тухайн өдрөөс хойш нийт 1.9 тэрбум төгрөгийн 8.1 сая ширхэг нэгж эрхийн арилжаа явагдсан нь Монголын Хөрөнгийн Биржээр арилжаалагдаж буй идэвхитэй үнэт цааснуудын нэг байв. 2021 оны 04 сарын 15-ний өдрийн байдлаар Сангийн нэгж эрхийн үнэ 292.0 – […]

4 сарын 14, 2021

Нэгж эрхийн арилжааны мэдээ

Үндэсний Хувьчлалын Сангийн нэгж эрхийн хоёрдогч зах зээлийн арилжаа 2020 оны 10 сарын 26-ны өдөр эхэлсэн бөгөөд тухайн өдрөөс хойш нийт 1.85 тэрбум төгрөгийн 8.0 сая ширхэг нэгж эрхийн арилжаа явагдсан нь Монголын Хөрөнгийн Биржээр арилжаалагдаж буй идэвхитэй үнэт цааснуудын нэг байв. 2021 оны 04 сарын 14-ний өдрийн байдлаар Сангийн нэгж эрхийн үнэ 293.0 – […]

4 сарын 14, 2021

Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл

Үндэсний Хувьчлалын Сан нь 2021 оны 04 сарын 14-ний өдрийн байдлаар сангийн цэвэр хөрөнгө 8.0 тэрбум төгрөг, нэгж эрхийн үнэлгээ 161.07 төгрөг байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

4 сарын 13, 2021

Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл

Үндэсний Хувьчлалын Сан нь 2021 оны 04 сарын 13-ний өдрийн байдлаар сангийн цэвэр хөрөнгө 8.0 тэрбум төгрөг, нэгж эрхийн үнэлгээ 160.66 төгрөг байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.