mn

Хөрөнгө оруулалтын сан

Өдөр тутмын мэдээ

11 сарын 23, 2022

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2022 оны 11-р сарын 23-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 101.77 төгрөгт хүрч оны эхнээс 48.86%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 118.27 төгрөгт хүрч оны эхнээс 38.04%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

11 сарын 22, 2022

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2022 оны 11-р сарын 22-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 103.61 төгрөгт хүрч оны эхнээс 47.93%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 118.62 төгрөгт хүрч оны эхнээс 37.86%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

11 сарын 21, 2022

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2022 оны 11-р сарын 21-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 100.94 төгрөгт хүрч оны эхнээс 49.28%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 119.2 төгрөгт хүрч оны эхнээс 37.55%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

11 сарын 18, 2022

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2022 оны 11-р сарын 18-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 102.41 төгрөгт хүрч оны эхнээс 48.54%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 119.14 төгрөгт хүрч оны эхнээс 37.58%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

11 сарын 17, 2022

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2022 оны 11-р сарын 17-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 105 төгрөгт хүрч оны эхнээс 47.24%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 119.72 төгрөгт хүрч оны эхнээс 37.28%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

11 сарын 16, 2022

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2022 оны 11-р сарын 16-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 103 төгрөгт хүрч оны эхнээс 48.24%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 120.44 төгрөгт хүрч оны эхнээс 36.90%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

11 сарын 15, 2022

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2022 оны 11-р сарын 15-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 102.93 төгрөгт хүрч оны эхнээс 48.28%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 118.15 төгрөгт хүрч оны эхнээс 38.10%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

11 сарын 14, 2022

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2022 оны 11-р сарын 14-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 106.19 төгрөгт хүрч оны эхнээс 46.64%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 118.1 төгрөгт хүрч оны эхнээс 38.13%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

11 сарын 11, 2022

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2022 оны 11-р сарын 11-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 109 төгрөгт хүрч оны эхнээс 45.23%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 118.91 төгрөгт хүрч оны эхнээс 37.70%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

11 сарын 10, 2022

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2022 оны 11-р сарын 10-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 109.08 төгрөгт хүрч оны эхнээс 45.19%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 122.72 төгрөгт хүрч оны эхнээс 35.71%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

Сүүлд нэмэгдсэн

10 сарын 5, 2020

Монголын анхны хамтын хөрөнгө оруулалтын сан болох ‘Үндэсний Хувьчлалын Сан’ арилжааны ЦАН ЦОХИЛОО

‘Үндэсний Хувьчлалын Сан’ хамтын Хөрөнгө Оруулалтын Сан (ХОС) нь өнөөдөр анхдагч зах зээлийн арилжаагаа нээж, ЦАН ЦОХИСОН түүхэн үйл явдал тохиолоо. Ингэснээр хөрөнгө оруулагчид харилцагч үнэт цаасны компаниараа дамжуулан ХОС-аас гаргаж буй нэгж эрхийн захиалгаа өгөх боломжтой боллоо. Тодруулбал: Олон нийтэд санал болгож байгаа нэгж эрх: 47,500,000 ширхэг Нэгж эрхийн үнэ: 100 төгрөг Нийт татан […]

9 сарын 28, 2020

Нэгж эрх – Хөрөнгө оруулалтын цоо шинэ бүтээгдэхүүн

9 сарын 28, 2020

Хөрөнгө оруулалтын шинэ гарц

9 сарын 28, 2020

Анхны хөрөнгө оруулалтаар дагнасан хамтын хөрөнгө оруулалтын сан

Үндэсний Хувьчлалын Сан нь 2019 онд үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд 2020 онд Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос нэгж эрхээ олон нийтэд санал болгох зөвшөөрөл авсан билээ. Ингэснээр бид дэлхийд үүсч хөгжөөд 250 жилийн нүүр үзэж буй хөрөнгө оруулалтын сангийн зах зээлд хөл тавьж, Монголын ард иргэд хөрөнгө оруулалтын санд хөрөнгө оруулалт хийх боломж бодит биеллээ оллоо.

9 сарын 8, 2020

Үндэсний Хувьчлалын Сан ХОС Монголын Хөрөнгийн Биржид бүртгүүллээ

Улаанбаатар, 2020-8-26 – Монголын анхны хамтын хөрөнгө оруулалтын сан (ХОС) болох “Үндэсний Хувьчлалын Сан” нь 2020 оны 8 сарын 24-нд Монголын Хөрөнгийн Бирж (МХБ)-д бүртгүүллээ. Ингэснээр Ард Санхүүгийн Нэгдлийн охин компани болох Ард Менежмент нь хөрөнгө оруулалтын сангийн үүд хаалгыг Монголдоо анхлан нээж, салбарын бусад оролцогчдод цаашдын хөгжлийн зүг чигийг нь гаргаж өгч чадлаа. Энэ […]

6 сарын 15, 2020

Анхны хамтын хөрөнгө оруулалтын сан байгуулагдлаа.

Ард Менежмент үнэт цаасны компанийн санаачилгаар байгуулагдсан Үндэсний Хувьчлалын Сан (ҮХС эсхүл Сан гэх) нь 2020 оны 6 сарын 10-нд Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос зөвшөөрөл авснаар ард иргэд хөрөнгө оруулалтын санд хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой боллоо. ҮХС нь тусгай зөвшөөрлийнхөө хүрээнд олон нийтэд нэгж эрхээ нээлттэйгээр хуваарилж, хөрөнгө босгох бөгөөд гадаад дотоодын хөрөнгийн зах зээл дээр […]

6 сарын 2, 2020

Яагаад өндөр өгөөжтэй байх вэ?

Товчхондоо: Монголын хөрөнгийн зах зээлийн ирээдүй маш өөдрөг байна. Уналтын үед хөрөнгө оруулж буй нь боломж юм. Мэргэжлийн баг сангийн хөрөнгийг удирдана. Монголын хөрөнгийн зах зээлийн хөгжил Монголын хөрөнгийн биржийн топ 20 индекс сүүлийн 15 жилд дунджаар 54%, сүүлийн 10 жилд дунджаар 23%-ийн өсөлттэй байсан. Бид энэхүү өндөр өсөлттэй хөрөнгийн зах зээлд хөрөнгө оруулах юм. […]

6 сарын 2, 2020

Хамтын Сан гэж юу вэ?

Хамтын хөрөнгө оруулалтын сан (ХОС) нь хүмүүсийн сул чөлөөтэй мөнгийг татан төвлөрүүлж, ирээдүйд үнэ нь өсөх томоохон төсөл хөтөлбөр эсхүл хувьцаа, алт, үл хөдлөх хөрөнгө зэрэгт хөрөнгө оруулж, түүнээс бий болох ашгийг хүмүүст хуваарилдаг. мэргэжлийн байгууллага юм.   Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн үүсэл Анх 1770 онд Европод 20-иод банк, хэдэн зуун компани дампуурсан нь санхүүгийн […]

6 сарын 2, 2020

Яагаад хөрөнгө оруулалтын сан гэж?

Та хөрөнгө оруулалтын санд хөрөнгө оруулалт хийснээр таны оруулсан хөрөнгийг сангийн мэргэжлийн баг удирдан, хөрөнгө оруулалтын шийдвэрүүдийг таны өмнөөс цаг алдалгүй гаргаж ажилладаг. Хөрөнгө оруулалтын сангийн давуу талууд: Товч Тайлбар Өндөр өгөөж Таны оруулсан хөрөнгийг сан нь гадны болон дотоодын өндөр өгөөжтэй хөрөнгийн зах зээлд хөрөнгө оруулалт хийдэг. Бага татвар Хөрөнгө оруулалтын сангаас хуваарилах орлогоос […]

5 сарын 30, 2020

Хэрхэн захиалга өгөх вэ?

Та дараах аргуудаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрх худалдан авах захиалга өгч болно: 1. Бүртгэлтэй үнэт цаасны компаниараа дамжуулан захиалга өгөх. 2. Ард АПП-аар захиалга өгөх. 3. Эсвэл энэхүү онлайн асуулгыг   бөглөж бид тантай холбогдсоноор захиалга өгч болно.