mn

Хөрөнгө оруулалтын сан

Өдөр тутмын мэдээ

1 сарын 17, 2023

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2023 оны 01-р сарын 17-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 109.04 төгрөгт хүрч оны эхнээс 6.09%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 132.87 төгрөгт хүрч оны эхнээс 1.3%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

1 сарын 16, 2023

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2023 оны 01-р сарын 16-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 113.85 төгрөгт хүрч оны эхнээс 1.95%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 134.13 төгрөгт хүрч оны эхнээс 0.36%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

1 сарын 13, 2023

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2023 оны 01-р сарын 13-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 110.74 төгрөгт хүрч оны эхнээс 4.63%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 132.78 төгрөгт хүрч оны эхнээс 1.36%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

1 сарын 12, 2023

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2023 оны 01-р сарын 12-ний өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 114.5 төгрөгт хүрч оны эхнээс 1.39%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 131.23 төгрөгт хүрч оны эхнээс 2.51%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

1 сарын 11, 2023

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2023 оны 01-р сарын 11-ний өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 112 төгрөгт хүрч оны эхнээс 3.54%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 131.25 төгрөгт хүрч оны эхнээс 2.5%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

1 сарын 10, 2023

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2023 оны 01-р сарын 10-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 112.5 төгрөгт хүрч оны эхнээс 3.11%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 130.55 төгрөгт хүрч оны эхнээс 3.02%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

1 сарын 9, 2023

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2023 оны 01-р сарын 09-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 113.34 төгрөгт хүрч оны эхнээс 2.39%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 132.74 төгрөгт хүрч оны эхнээс 1.39%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

1 сарын 6, 2023

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2023 оны 01-р сарын 06-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 113.08 төгрөгт хүрч оны эхнээс 2.61%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 135.68 төгрөгт хүрч оны эхнээс 0.79%-иар өссөн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

1 сарын 5, 2023

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2023 оны 01-р сарын 05-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 114.26 төгрөгт хүрч оны эхнээс 1.6%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 132.33 төгрөгт хүрч оны эхнээс 1.7%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

1 сарын 4, 2023

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2023 оны 01-р сарын 04-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 114 төгрөгт хүрч оны эхнээс 1.82%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 134.37 төгрөгт хүрч оны эхнээс 1.83%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

Сүүлд нэмэгдсэн

5 сарын 31, 2021

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 5-р сарын 31-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 273.23 төгрөгт хүрч оны эхнээс 152%-иар өссөн бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 163.34 төгрөгт хүрч оны эхнээс 56%-иар өссөн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

5 сарын 28, 2021

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 5-р сарын 28-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 267.25 төгрөгт хүрч оны эхнээс 146%-иар өссөн бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 163.33 төгрөгт хүрч оны эхнээс 56%-иар өссөн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

5 сарын 27, 2021

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 5-р сарын 27-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 241.75 төгрөгт хүрч оны эхнээс 123%-иар өссөн бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 160.31 төгрөгт хүрч оны эхнээс 53%-иар өссөн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

5 сарын 25, 2021

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 5-р сарын 25-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 250.02 төгрөгт хүрч оны эхнээс 130%-иар өссөн бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 161.4 төгрөгт хүрч оны эхнээс 54%-иар өссөн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

5 сарын 24, 2021

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 5-р сарын 24-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 261.62 төгрөгт хүрч оны эхнээс 141%-иар өссөн бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 162.64 төгрөгт хүрч оны эхнээс 55%-иар өссөн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

5 сарын 21, 2021

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 5-р сарын 21-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 270.03 төгрөгт хүрч оны эхнээс 149%-иар өссөн бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 162.3 төгрөгт хүрч оны эхнээс 55%-иар өссөн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

5 сарын 20, 2021

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 5-р сарын 20-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 278.66 төгрөгт хүрч оны эхнээс 157%-иар өссөн бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 161.85 төгрөгт хүрч оны эхнээс 55%-иар өссөн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

5 сарын 19, 2021

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 5-р сарын 19-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 283.44 төгрөгт хүрч оны эхнээс 161%-иар өссөн бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 163.95 төгрөгт хүрч оны эхнээс 57%-иар өссөн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

5 сарын 18, 2021

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 5-р сарын 18-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 288.77 төгрөгт хүрч оны эхнээс 166%-иар өссөн бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 166.09 төгрөгт хүрч оны эхнээс 59%-иар өссөн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

5 сарын 17, 2021

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 5-р сарын 17-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 289.72 төгрөгт хүрч оны эхнээс 167%-иар өссөн бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 165.83 төгрөгт хүрч оны эхнээс 58%-иар өссөн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.