mn
Баялгийн Сан хөрөнгө оруулагчдынхаа хөрөнгийн үнэ цэнийг хамгаалах багцыг бүрдүүлэн ажиллаж байна

2022.11.07Хөрөнгө Оруулагч Үндэстэн хамтын нээлттэй сан үйл ажиллагаагаа явуулж буй эхний гурван долоо хоногийн хугацаанд бид татан төвлөрүүлсэн хөрөнгөөр хөрөнгө оруулалтын бодлогын дагуу хөрөнгө оруулалтаа байршуулж эхэлсэн талаар дуулгахад таатай байна. Он гарснаас хойш хөрөнгийн зах зээл ихээхэн савлагаатай байгаа ба төгрөгийн ханш долларын эсрэг 19%-аар унаад байгаа билээ. Бид хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгийн үнэ цэнийг хамгаалах багцыг бүрдүүлэн ажиллаж байна. Уг ажлын хүрээнд бид дотоодын хөрөнгө оруулалтуудаа хийж эхлээд байгаа төдийгүй олон улсын зах зээл рүү хөрөнгө оруулалт хийх бэлтгэл ханган ажиллаж байна.
Зах зээлийн нөхцөл байдлыг харгалзан үзэж бид хамгийн сайн компанийн хувьцаа, бусад үнэт цаасыг зах зээлийн үнээс доогуур буюу хямдралтай үеэр багцдаа байршуулж хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгийн үнэ цэнийг хадгалах, өгөөж нэмэгдүүлэхийг зорин хөрөнгө оруулалтыг шат дараатайгаар хийсээр байна.
Баялгийн сангийн нэгж эрхийн арилжаа Ард Аппаар явагдаж байгаа тул та хүссэн үедээ хөрөнгө оруулалт хийж хүссэн үедээ өгөөжөө хүртэх боломжтой юм.

хуваалцах:бусад мэдээ

2022.11.23

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2022 оны 11-р сарын 23-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 101.77 төгрөгт хүрч оны эхнээс 48.86%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 118.27 төгрөгт хүрч оны эхнээс 38.04%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

Цааш нь   

2022.11.22

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2022 оны 11-р сарын 22-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 103.61 төгрөгт хүрч оны эхнээс 47.93%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 118.62 төгрөгт хүрч оны эхнээс 37.86%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

Цааш нь   

2022.11.21

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2022 оны 11-р сарын 21-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 100.94 төгрөгт хүрч оны эхнээс 49.28%-иар буурсан бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 119.2 төгрөгт хүрч оны эхнээс 37.55%-иар буурсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

Цааш нь