mn
Хамтын Сан гэж юу вэ?

2020.06.02Хамтын хөрөнгө оруулалтын сан (ХОС) нь хүмүүсийн сул чөлөөтэй мөнгийг татан төвлөрүүлж, ирээдүйд үнэ нь өсөх томоохон төсөл хөтөлбөр эсхүл хувьцаа, алт, үл хөдлөх хөрөнгө зэрэгт хөрөнгө оруулж, түүнээс бий болох ашгийг хүмүүст хуваарилдаг. мэргэжлийн байгууллага юм.

 

Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн үүсэл

Анх 1770 онд Европод 20-иод банк, хэдэн зуун компани дампуурсан нь санхүүгийн салбарт хүнд цохилт болсон. Хямралаас сургамж авсан иргэд эрсдэлийг тархаан байрлуулах зорилгоор хэд хэдэн үнэт цаасанд хөрөнгө оруулалт хийж эхэлснээр анхны хөрөнгө оруулалтын сан үүсч бий болох эхлэлийг тавьсан. Үүнээс хойш хамтын хөрөнгө оруулалтын сангууд Европ болон АНУ-д ихээр дэлгэрсэн бөгөөд 1924 онд Массачусэтсийн хөрөнгө оруулалтын сан байгуулагдсан нь сангийн дараагийн давалгааг эхлүүлсэн байна. Тус хөрөнгө оруулалтын сан нь байгуулагдсанаасаа хойш нэг жилийн дотор нийт хөрөнгөө 50 мянган доллараас 392 мянган доллар хүртэл өсгөж чадсанаар олон нийтийн анхаарлыг ихээр татсан байна.

Хамтын хөрөнгө оруулалтын сан дэлхий дахинаа

Хамтын хөрөнгө оруулалтын сан дэлхий дахинд маш өргөн хүрээнд тархсан. 2019 оны байдлаар 122,528 сан (зохицуулалттай зах зээл) 54.9 ихнаяд долларын хөрөнгийг удирдаж байна. Энэхүү салбарын ингэж өсөлттэй яваа гол шалтгаан бол хөрөнгө оруулалтын сан хөрөнгө оруулагчдын мөнгийг мэргэжлийн түвшинд үр ашигтай удирдаж, өндөр өгөөж өгч байгаатай холбоотой юм. Тухайлбал, АНУ-д хөрөнгө оруулалтын санд хөрөнгө оруулах өрх, иргэдийн тоо сүүлийн 30 гаруй жилд 11 дахин өсч, 59.7 сая өрх болсон байна. Энэ нь 103.9 сая АНУ-ын иргэн хөрөнгө оруулалтын санд хөрөнгө оруулалт хийсэн гэсэн үг юм.  Эдгээр өрхүүдийн 63% нь тэтгэвэрт гарахдаа санхүүгийн хувьд баталгаатай, бусдаас хараат бус байх зорилгоор хөрөнгө оруулалтын санд хөрөнгө оруулалт хийдэг.

Монголд анхны хамтын хөрөнгө оруулалтын сан үүсгэн байгуулагдаж,

таны хөрөнгийг үр ашигтай удирдахад бэлэн болоод байна.

хуваалцах:бусад мэдээ

2021.07.29

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 7-р сарын 29-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 222.56 төгрөгт хүрч оны эхнээс 126%-иар өссөн бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 146.91 төгрөгт хүрч оны эхнээс 39%-иар өссөн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

Цааш нь   

2021.07.28

Үндэсний Хувьчлалын Сан ХОС-н хагас жилийн тайлан

Та бүхэн Үндэсний Хувьчлалын Сан ХОС-ийн хагас жилийн тайлантай танилцаарай. Үндэсний_Хувьчлалын_Сан_20210630

Цааш нь   

2021.07.28

Үндэсний хувьчлалын сангийн үр дүн

2021 оны 7-р сарын 28-ны өдрийн байдлаар Үндэсний хувьчлалын сангийн нэгж эрхийн үнэ (MSE: XOC) 245.54 төгрөгт хүрч оны эхнээс 126%-иар өссөн бол нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ(NAV) 148.89 төгрөгт хүрч оны эхнээс 42%-иар өссөн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу.

Цааш нь